RELEASE:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FFLP16 // DÖDENS DAL - PÅ NATTEN, OVAN MOLNEN
This is the third album from swedish duo Dödens Dal. Part 3 of a trilogy. Dark, melancholic instrumental beauty. Available on CD, Vinyl,and digital
Cover by Marcus Ivarsson & Kalle Mattson.
Mastered by Håkan Åkesson 2015-10-21
In stock
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//1. DET SOM FÖLJER
//2. BLÄNDVERK
//3. SINGULARITETEN
//4. AVFÄRD
//5. NATTVAKA
//6. VÄGS ÄNDE
//7. ALLT STILLA RUNT OSS
//8. SKÄRFÄLTEN
//9. ÖPPEN SJÖ


Order the LP/CD here!

Return to Flora & Fauna